Pengadilan Agama Biak
Rekap Jenis Perkara Diterima
Bulan September Tahun 2017

No. Jenis Perkara Total
1. Penunjukan Orang Lain sebagai Wali 0 Perkara
2. Pencabutan Kekuasaan Wali 0 Perkara
3. Perwalian 0 Perkara
4. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 0 Perkara
5. Pengesahan Anak 0 Perkara
6. Hak Hak Bekas Istri 0 Perkara
7. Nafkah Anak oleh Ibu 0 Perkara
8. Penguasaan Anak 0 Perkara
9. Harta Bersama 0 Perkara
10. Cerai Gugat 0 Perkara
11. Cerai Talak 0 Perkara
12. Kelalaian Atas Kewajiban 0 Perkara
13. Pembatalan Perkawinan 0 Perkara
14. Penolakan Perkawinan oleh PPN 0 Perkara
15. Pencegahan Perkawinan 0 Perkara
16. Izin Poligami 0 Perkara
17. Ganti Rugi Terhadap Wali 0 Perkara
18. Asal Usul Anak 0 Perkara
19. Penetapan Kawin Campur 0 Perkara
20. Isbat Nikah 0 Perkara
21. Izin Kawin 0 Perkara
22. Dispensasi Kawin 0 Perkara
23. Wali Adhal 0 Perkara
24. Pengangkatan Anak 0 Perkara
25. Ekonomi Syariah 0 Perkara
26. Kewarisan 0 Perkara
27. Wasiat 0 Perkara
28. Hibah 0 Perkara
29. Wakaf 0 Perkara
30. Zakat/Infak/Shadaqah 0 Perkara
31. P3HP 0 Perkara
32. Lain-Lain 0 Perkara
Jumlah Total 0 Perkara